Na osnovu projekta pristupa se uređenju vrta, što podrazumeva nivelaciju terena, izradu staza, terasa, zidića, alpinetuma, vrtne rasvete, bazena, fontana biotopa, sistema za zalivanje, sadnju biljaka i postavljanem travanjaka…